Cookie beleid vv SCP

De website van vv SCP is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels SCP

Gedragsregels SCP

Gedragsregels SCP Puiflijk 

Doelstelling vanuit de club
Al onze leden moeten respectvol met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, ouders en vrijwilligers omgaan, zowel binnen als buiten het veld en bij thuis- en uitwedstrijden.

Gedragsregels
Gezien deze doelstelling hebben we gedragsregels binnen SCP. In de gedragsregels komen regels over de wijze waarop iedereen zich behoort te gedragen ten opzichte van anderen en wanneer hij gebruik maakt van de accommodatie. De gedragsregels zijn een aanvulling op de bestaande KNVB-regels.

Voor wie gelden de gedragsregels
De gedragsregels gelden voor alle leden, kaderleden, vrijwilligers en ouders van SCP. Op ons complex verwachten wij dat ook onze gasten zich houden aan deze regels.

I. Algemene regels
1.  Houding en gedrag

 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 • Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
 • Onbehoorlijk taalgebruik omvat o.a.: overmatig vloeken, verbaal smijten met lichaamsdelen en ziekteverwensingen Dreigende taal en/of een dreigende houding zijn eveneens ongewenst.
 • Sportiviteit is uitgangspunt. Opzettelijke groeve overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of met een schorsing.
 • Scheidsrechter, tegenstanders en medespelers worden correct behandeld in niet uitgescholden.
 • Binnen SCP gaan we op een nette manier met elkaar om. Dit houdt in elk geval in dat, in het geval van een meningsverschil of conflict, het taalgebruik correct en zonder buitensporige stemverheffing blijft.
 • Houd er rekening mee dat er kinderen op het complex lopen die slecht gedrag overnemen!
 • Mocht er een meningsverschil of conflict ontstaan, neem de betreffende personen dan mee naar een geschikte ruimte om dit in alle rust uit te spreken, evt. in aanwezigheid van een kaderlid.
 • SCP stimuleert vanuit het oogpunt van sportiviteit het handen schudden met de tegenstander voorafgaand aan en na een wedstrijd.
 • Bij een klacht kan het bestuur, na hoor en wederhoor, overgaan tot het opleggen van maatregelen of sancties. Ook kan de klacht ingediend worden bij de Tuchtcommissie van de KNVB en/of politie (strafrecht).

2.  Regels ten aanzien van de accommodatie

 • Het bestuur c.q. de vereniging is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of vernieling van eigendommen van leden en niet-leden op het sportcomplex;
 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex.

a.  Velden en buitenterrein

 • Auto’s fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen geplaatst te worden.
 • Het is alleen toegestaan om een hond mee te nemen op het sportcomplex indien deze is aangelijnd. Uitwerpselen dienen door degene die de hond bij zich heeft direct opgeruimd te worden.
 • Ga via de daarvoor bestemde toegangen naar de kunstgrasvelden en natuurgrasvelden en spring niet over de hekken. Spelers moeten via de verharde paden naar het kunstgras lopen en niet eerst op het trainingsveld of andere velden lopen. Dit om te voorkomen dat ze het zand meenemen onder hun schoenen naar het kunstgrasveld. ((Dit voorkomt dat vuil wordt meegenomen naar de velden, maar vooral dat infill materiaal (kunststof korrels) vanaf de velden wordt meegesleept naar de omgeving.))
 • Gooi je kauwgum in de prullenbak. Kauwgom is lastig te verwijderen uit het kunstgras en dit zal dan ook ten koste gaan van de kwaliteit van de velden.
 • Metalen (ijzeren) noppen zijn slecht voor het kunstgras (en het voetbalt minder prettig) en zijn derhalve niet toegestaan.
 • Roken, eten, blikjes, glas en flesjes zijn niet toegestaan op de velden. Het gebruik van alcohol op het veld of langs de lijn is eveneens pertinent verboden (conform KNVB-regels en de richtlijn op basis van de Drank- en horecawet).
 • Bij wedstrijden van de E- en F-jeugd is het niet toegestaan om op de middenlijn (van het gehele veld) te staan.
 • Bij trainingen en wedstrijden dient met zich te houden aan de vastgestelde tijden en veld- en kleedkamerindeling.
 • De uitklapbare goals zijn alleen bedoeld voor de F- en E-teams en voor het 7 tegen 7 voetbal (+35/recreanten). Alle andere teams mogen hier geen gebruik van maken, in verband met de schade aan de goals en netten.
 • Voor de trainingsdagen is een trainingsschema door de Technische Commissie  vastgesteld, alsmede een roulatieschema voor het gebruik van de velden.

b.  Kleedkamers

 • De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers in de uitoefening van hun functie, spelers, begeleiding en ouders. Andere aanwezigen kunnen worden verwijderd.
 • Douchen na de wedstrijd/training is verplicht, tenzij ander overeengekomen met trainers c.q. leiders.
 • Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met hygiëne, ten zeerste aanbevolen.
 • Het schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels gebruikt te worden die bij de buiteningang van de kleedkamers opgesteld staan.
 • De kleedkamers zijn nog geen speelveld. Dus verzocht wordt ballen vast te houden ter voorkoming van schade.
 • Iedereen behoort zich te houden aan de kleedkamerindeling gemaakt door het wedstrijdsecretariaat.
 • Het wordt aangeraden om de kleedkamers tijdens de training/wedstrijd op slot te (laten) draaien i.v.m. diefstal.
 • Bij de jeugdteams dient altijd begeleiding in de kleedkamers te blijven, zodat direct kan worden gecorrigeerd of ingegrepen.
 • Harde muziek is in de kleedkamers niet toegestaan. Dit ter beoordeling van de beheerder.

c.   Kantine

 • De kantine is geopend op de volgende momenten:
  Dinsdag:        19.15 - 22.30 uur
  Donderdag:   19.15 - 00.00 uur
  Zaterdag:       07.45 - 18.45 uur
  Zondag:         08.45 - 18.45 uur
 • Het is niet toegestaan om de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 • Iedereen wordt geacht om afval op te ruimen en glaswerk terug te brengen.
 • De aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • In het clubgebouw is een AED-apparaat (defibrillator) aanwezig in de gang bij de bestuurskamer. Alle trainers en de kantinebeheerders hebben een sleutel van de betreffende zijdeur. Daarbij bevindt zich een lijst van mensen die opgeleid zijn het apparaat te bedienen. 

d.  Bestuurs- en bespreekkamers

 • Vergaderingen worden gehouden in de daarvoor bestemde vergaderruimtes; de bestuurskamer en de bespreekkamer. Zijn deze bezet, dan kun je uitwijken naar de kantine.
 • Na een vergadering dien je de ruimte netjes achter te laten.


II. Specifieke regels

a.  Roken

 • Bij SCP geldt een algemeen rookverbod binnen alle gebouwen, conform landelijke wetgeving. Ook op het veld en in de dug-out mag niet gerookt worden.
 • Onder “roken” wordt ook elektronisch roken verstaan.

b.  Alcohol

 • Alcohol wordt alleen geschonken aan personen boven de 18 jaar.
 • Er wordt door het barpersoneel altijd om een identiteitsbewijs gevraagd als de persoon jonger lijkt dan 25 jaar. Wil je alcohol krijgen dan dien je je identiteitsbewijs te tonen.
 • Je bent strafbaar als je alcohol bestelt en dit aan iemand onder de 18 doorgeeft. (Naast een boete voor de ‘doorgever’ en de minderjarige, krijgt in dat geval ook  SCP een boete.)
 • Het drinken van alcohol is alleen toegestaan in de kantine en op het terras. Het meenemen en nuttigen van alcoholische dranken naar bijvoorbeeld de kleedkamer en de voetbalvelden is dus verboden.
 • Het meenemen van zelf-meegenomen alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Wanneer je alcohol wilt drinken, kom dan lopend, met de fiets of neem een taxi.
 • Wanneer iemand onder flinke invloed van alcohol is, zal het barpersoneel geen alcohol meer aan die persoon geven.
 • Wanneer iemand die teveel alcohol op heeft toch met de auto of scooter wil gaan rijden, dan wordt door het barpersoneel aangeboden om een taxi te bellen.
 • Respecteer de sluitingstijden van de kantine. Het is aan de barvrijwilliger om eventueel langer open te blijven, maar altijd binnen de schenkingstijden van onze vergunning. Na 01.00 uur mogen er volgens onze vergunning geen alcoholische dranken meer worden gedronken. Dat betekent dat uiterlijk om 00.30 uur de laatste ronde kan worden besteld.

c.  Wedstrijden en trainingen

 • Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerder, trainers en/of leiders verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (o.a. ten behoeve van de rapportage richting van de KNVB).
 • Aan ‘gele- en rode kaarten voor ongepast gedrag’ kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
 • De trainer/leider corrigeert ‘onjuist gedrag’ van spelers; hij wijst ze erop en zet aan tot verandering, indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de Technische Commissie.
 • Spelers en trainers dienen op tijd voor trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn.
 • Trainende spelers mogen niet worden gestoord. Wacht buiten het veld tot de trainingen afgelopen zijn voor je hier zelf op gaat.
 • Als een heel team niet komt trainen dient de leider en/of trainer dit door te geven aan de kantinebeheerder.
 • Alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechter!
 • Alle spelers en begeleiding dienen na afloop kort te wachten bij de eigen dug-out, totdat de tegenpartij van het veld is. Dit is een verantwoordelijkheid van de trainer en leiders en dient een standaard handelwijze te zijn.
 • Het is reglementair nooit toegestaan om uit onvrede als team van het veld te lopen. Dit leidt zeker tot een straf en boete, welke wordt verhaald. In geval van een ernstig ongeval (bv. Beenbreuk) dienst altijd overlegd te worden met de scheidsrechter en tegenstander over het verder spelen.
 • Iedere wedstrijd kent een wedstrijdcoördinator (verplicht volgens de reglementen). Dit is veelal een bestuurs- of kaderlid. Deze coördinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd en vooral voor de begeleiding van de scheidsrechter. In voorkomende gevallen mag hij op aangeven van de scheidsrechter en/of na het rust- of eindsignaal het speelveld betreden om de scheidsrechter te begeleiden en/of een dreigend opstootje te voorkomen. Dit laatste is zijn eigen beoordeling. De trainers en begeleiding dienen hem daarin te ondersteunen.
 • Uiteraard mogen spelers die geen lid zijn van SCP of niet beschikken over een geldige spelerspas van SCP absoluut niet deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen van teams van SCP (behoudens tijdens inloopdagen etc., mits in overeenstemming met de KNVB regeling);
 • Elftalleiders en scheidsrechters dienen bij twijfel altijd de spelerspas te controleren. Boetes a.g.v. het (laten) meedoen van ongerechtige spelers komen volledig voor rekening van het betreffende team.
 • Jeugdspelers mogen niet meedoen in lagere leeftijdscategorie, als dit i.v.m. hun leeftijd niet (meer) is toegestaan;
 • Jeugdspelers mogen alleen na toestemming vanuit de jeugdcommissie meedoen bij de senioren;
 • Spelers die zijn “vastgespeeld” (d.w.z. die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere elftallen hebben gespeeld in enig seizoen), mogen dat seizoen niet meer voor een lager elftal in competitieverband spelen.

d.  Vernielingen en diefstal

 • Opzettelijke en niet opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging moet gemeld worden aan het bestuur.
 • De schade zal altijd verhaald worden op de desbetreffende perso(n)on(en).
 • Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijde aansprakelijk worden gesteld.
 • Het bestuur kan aanvullende maatregelen opleggen aan de betreffende dader(s).
 • Bij schade en/of vernielingen door gastspelers, zal de desbetreffende vereniging hiervan schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze vernieling zal via deze vereniging op de betreffende dader(s) worden verhaald.
 • Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal ten allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • Van diefstal verdachte perso(n)on(en) kunnen lopende het onderzoek door de vereniging worden geschorst. Het bestuur kan besluiten tot het nemen van aanvullende maatregelen.

e.  Gedragsregels NOC/NSF
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. Zo ook door de KNVB.

De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. Veilige omgeving
  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. Waardigheid
  De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. Seksuele intimidatie
  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksueel misbruik
  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. Aanraking
  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. Intimiteiten
  De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk Communicatiemiddel (denk aan what’s app, Facebook, snap chat, Instagram, etc) dan ook.
 7. Privéruimte
  De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 8. Bescherming
  De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. Tegenprestaties
  De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. Naleving
  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. Verantwoordelijkheid
  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

 f.     Vertrouwenscontactpersoon
Binnen SCP is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hier kun je vertrouwelijke zaken kwijt, die te maken hebben met seksuele intimidatie, persoonlijke problemen, discriminatie of pesterijen. De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dit moet ervoor zorgen dat personen die bepaalde problemen hebben, de vertrouwpersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen. De vertrouwenscontactpersoon kent de club vanuit hun clubverleden, maar staat volkomen onafhankelijk t.o.v. het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon overlegt één keer per jaar met de voorzitter van SCP over zijn/haar ervaringen in de periode sinds het vorige gesprek en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn/haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.

III. Interne afspraken/huisregels

a.    Het materiaal gebruik

 • De trainer/leiders zijn verantwoordelijke voor de door hun team gebruikte materialen.
 • Na de training/wedstrijd wordt het materiaal weer compleet terug gelegd.
 • Zowel grote als kleine doelen worden na afloop van de training teruggezet op de daarvoor bestemde plekken.
 • Ballen die over het hek geschoten worden, dienen direct te worden opgehaald.
 • Is er schade ontstaan of als materialen worden vermist, dient dit aan de beheerder gemeld te worden.

b.    Ouders (en toeschouwers)

 • Geef blijk van belangstelling voor uw kind. Ga zoveel mogelijk mee naar de training/wedstrijd.
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter op een positieve manier.
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat zeker opgemerkt. Laat het plaatsen van uw kind in een bepaald team over aan de daarvoor bevoegde personen.
 • Toon als ouder en toeschouwer respect voor de tegenstander en supporters van de andere club.
 • Van ouders wordt een actieve deelname aan het verenigingsleven verwacht; denk aan onder ander vervoer, wassen, elftalleider, (assistent) scheidsrechter- en andere vrijwilligerstaken.

  Voor de wedstrijd
 • Laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag.
 • Leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve westrijdmentaliteit kunnen leiden tot betere prestaties.
 • Wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier!

  Tijdens de wedstrijd
 • Coach je kind niet tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld.
 • Moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je kind en andere spelers.
 • Laat je emoties niet de vrije loop.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter. De scheidsrechter doet zijn best om de wedstrijd in goede banen te leiden. Ook hij kan een keer een verkeerde beslissing nemen.

  Na de wedstrijd
 • Blijf positief, juist bij verlies. Winnen of verliezen hoort bij het voetbal.
 • Stimuleer je kind de scheidsrechter te bedanken.
 • Vraag na de wedstrijd of training: ‘En … heb je plezier gehad vandaag?, “Wat heb je geleerd vandaag?” of “Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?”
 • Focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training.
 • Toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.

c.    Zonder RESPECT geen voetbal
In het kader van RESPECT staat het belang van de KNVB bovenaan en vervolgens dat van de club, SCP. Als belangen geschaad worden die deze organisaties direct raken, vervalt ieder onderliggend belang. Na deze twee belangen staat vervolgens het belang van het team voorop, met daarbinnen allereerst het belang van de teamleiding en het teambelang en vervolgens het individuele belang. Ouders spelen een rol op de achtergrond en vertrouwen hun zoon/dochter toe aan de begeleiding van het team. Dit betekent dat een persoon (speler, begeleider of toeschouwer) bij onacceptabel gedrag een (donker) gele kaart kan krijgen van de voorzitter van de Technische Commissie (jeugd en senioren). Het uitreiken van deze kaart wordt vervolgens gemeld aan het Hoofdbestuur en de Interne Tuchtcommissie. Bovendien zal dit schriftelijk aan de desbetreffende persoon worden bevestigd. Dit betekent dat bij een volgend “onacceptabel gedrag” de verantwoordelijke commissie zich het recht voorbehoudt om deze persoon een straf op te leggen, nadat dit onacceptabel gedrag door de verantwoordelijke commissie is onderzocht en beoordeeld. Het Bestuur behoudt te allen tijde het recht om een persoon direct te straffen. Als de verantwoordelijke commissie tot de conclusie komt om deze persoon te schorsen zal dit eerst voorgelegd worden aan het Bestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!